Auf ein Notizbuch schreiben

Czech spelling

Lektorka: Mgr. Karina Siakalová
Termin: 7 x 2 vyučovací hodiny á 45 minut
Sobota 26.2., 12.3., 19.3., 2.4., 7.5., 21.5. a 11.6. 2022
Čas: 14:45 – 16:15 začátečníci 
Čas: 16:30 – 18:00 pokročilí
Kde: Hochtennstraße 30b, Schüttdorf / Zell am See

Cíl:

Aby naše děti žijící v Pinzgau nejen pěkně česky mluvily, ale také PSALY…

Náplň kurzu:

Základy českého pravopisu – diakritika, I a Y. Nemyslíme si, že během sedmi setkání naučíme děti perfektně česky psát. Naším cílem je vzbudit u dětí lásku k českému jazyku, hrdost, že jím vládnou a chuť se v něm zdokonalovat.
 

Cena:

€ 115,-  včetně učebních pomůcek

Next course:

Would you like to know what our clients say about us?

No problem! Here you will find some comments from our happy students.